Piramidy gdyńskie, część 2 – Zofia Piepiórka

More videos
Views
   

Od roku 1991 Zofia Piepiórka miała wiele wizji związanych z historią miejsca, na którym leży obecna Gdynia. Wizje te związane były z istnieniem kolejnych trzech cywilizacji, które za każdym razem ulegały zagładzie (Ginawa, Giwina, Gowina, a obecnie czwarta nazwa – Gdynia), artefaktach pozostałych po tych cywilizacjach oraz przyczynach ich zagłady.
Pomimo powszechnego ignorowania odkryć Zofii Piepiórki, od ponad 20-tu lat, stara się ona dociekać prawdy i powiązań pomiędzy swoimi wizjami, a fizycznymi dowodami, które już w coraz większym stopniu niszczone są przez czas, ludzi i zabudowę miejską.

Facebook.com/zofia.piepiorka

Category: Historia