Prawo naturalne w oparciu o Wiedzę Kompletną – Drzewied Radhesław

More videos
Views
   

Zapraszam na 3 dniowe szkolenia w Łodzi. Kontakt i szczegóły na: drzewied@proton.me

Omówiwszy w poprzednich nagraniach podstawowe koncepty i terminologię, możemy teraz omawiać prawo naturalne, czyli procedury, algorytmy, protokoły i kody (abhideja-gjana) wg których wszystko w obrębie Wielkiej Iluzji (Maha Maji) funkcjonuje.

Znajomość tych algorytmów jest naturalną skłonnością każdego człowieka, co przejawia od najmłodszych lat zadając swoim rodzicom i starszym pytanie: dlaczego? Jest to naturalna chęć poznania przyczyny, bo bez znajomości przyczyny wszystkiego co nas otacza, nie można kreować i generować upragnionych skutków.

Aby być szczęśliwym w polu kreacji musimy sami poprawnie rozpoznawać/oceniać co jest przyczyną czego i co jest czym. Ludzie tamasowi, czyli leniwi i głupi, oddają tą odpowiedzialność innym i dlatego ich los spoczywa w cudzych rękach.

Gdy funkcjonuje się w trybie tamas, doświadcza się nieszczęścia na początku i również na końcu. Działając w trybie radżas, na początku doświadczamy szczęścia, ale ostatecznie zamienia się ono w nieszczęście. Natomiast działając pod wpływem sattwa-guny na początku doświadczamy nieszczęścia, ale ostatecznie przemienia się ono w długoterminowe szczęście.

Modus operandi ludzi w tamo-gunie to podstęp, oszustwo, gwałt i ogólnie zadawanie szkody (himsa). Ludzie w pasji/radżas operują z siłą, sprytem i kompetencją napędzani silnym pragnieniem doczesnej korzyści i zysku. Ludzie w trybie dobroci funkcjonują z mocą i wytrwałością motywowani pragnieniem bycia wolnym/czystym od zanieczyszczeń i wpływów niższych cech Natury, czyli radżas i szczególnie tamas.

Jeśli nasze życie jest cierpieniem (na skalę jednostki lub społeczeństwa) to przyczyna tego powinna być dla nas oczywista: jesteśmy pod wpływem niższych sił Natury, szczególnie tamas. I najprawdopodobniej nawet nie zauważyliśmy tej tamasowej przyczyny. Ta tamasowa przyczyna jest tzw. złą karmą/konsekwencją działania niezgodnie z dharmą, czyli naszą boską naturą, czego skutkiem jest himsa, czyli szkoda jaką tym adharmicznym działaniem wyrządziliśmy sobie lub innym obserwatorom, graczom w Wielkiejj Iluzji. Himsa ta musi być zadośćuczyniona, dlatego na mocy prawa naturalnego iluzja/ignorancja okrywa percepcję i świadomość obserwatora który ją popełnił, aby ten podjął zły/błędny czyn, decyzję lub pragnienie. Im zadana szkoda jest większa, tym wcielony obserwator popełnia błędny czyn (myśl, słowo, działanie), a tym bardziej decyzję i pragnienie, których efekty są długoterminowe i dlatego przynoszące więcej cierpienia na przestrzeni dłużego okresu czasu. Pragnienia bowiem determinują decyzje, a decyzje determinują czyny wcielonego obserwatora.

Ludzie, jak każdy inny rezydent Wielkiej Iluzji, okryty jest wieloma warstwami iluzji na każdym poszczególnym elemencie (5 ciężkich i 3 subtelne). Dodatkowo, w obecnych czasach powszechnej degradacji i niewiedzy, społeczństwo ludzkie zostało odseparowane od źródeł, z których naturalnie czerpałoby swoje zasoby i korzyści. Źródła te to: środowisko naturalne i przyroda, cudza wiedza tych, którzy są wyzwoleni lub przynajmniej w dobroci (sattwa-guna), dharmiczny system społeczny, których chroni przed ignorancją tamasu i konsekwentnie degradacją ludzkości. W społeczeństwie ludzkim są mężczyźni, niewiasty i dzieci. Poprzez pozbawienie niewiast opieki, umożliwiono na Ziemi inkarnacje niskiej klasy dusz, które posiadają tamasowe pragnienia, podejmują tamasowe decyzje i konsekwentnie tym bardziej tamasowe czyny.

Niewiasty, żony, dziewki (i również małe dzieci) czyli energia żeńska to obszar mocy społeczeństwa ludzkiego. Dlatego naturalnie znajdowały się one zawsze pod opieką i przewodnictwem mężczyzn, aspektu kontrolującego. Tak jak moc jest zawsze precyzyjnie kierowana/kontrolowana, aby precyzyjnie działać i generować pożądane zmiany, tak niewiasty, które są wg Wed 8 razy bardziej aktywne/wpływowe mentalnie od mężczyzn, powinny być pod opieką i przewodnictwem mężczyzn z rodu, aby ród i społeczeństwo nie uległo korupcji ciemności. Współczesne kobiety, zamiast pracować dla agendy własnego męża i domu, czyli trzymać pieczę nad ogniskiem domowym i dziećmi oraz wspierać męża fizycznie, energetycznie i duchowo, zaangażowane są w służenie cudzym tamasowym agendom w korporacjach i firmach należących do tamasowych panów i władców globalnej populacji. Ich naturalna wierność mężowi została rozdarta na wierność tamasowym ideologom i pracodawcom, którzy obiecali im lepsze, niezależne życie na równi z mężczyznami. Ale ponieważ nigdy i tak nie będą równe mężczyznom (bo z natury są mocą, a nie kontrolerem mocy) nigdy nie zaznają szczęścia działając wbrew Naturze, czyli swojej dharmie. Ich dzieci, oddane w cudze ręce na tzw. edukację, czyli przysposobienie do bycia posłusznym i kompetentnym w swym fachu niewolnikiem w tamasowym systemie ekonomiczno-społecznym, zostają od urodzenia ranione i uszkadzane przez własnych rodziców i konsekwentnie powielają tamasowe czynności, decyzje i cele, budując piekło dla siebie i swojego rodu, pogłębiając na wiele kolejnych wcieleń swą upadłą pozycję w coraz niższe obszary tamasu Wielkiej Iluzji. Rozwiązaniem tej sytuacji jest ochrona niewiast i dzieci (na skalę rodziny i całego społeczeństwa) przed himsowym traktowaniem i tamasową indoktrynacją. Aby to zaistniało, potrzebni są męscy mężczyźni, którzy odważnie i skutecznie stawią czoła demonicznym wpływom ciemności, oraz wierne im i pełne wsparcia niewiasty, które nie służą obcym agendom i ideologiom szkodliwym rodzinie.

Ludzi i siebie należy oceniać po (od najmniej do najbardziej istotnych):

– czynnościach (myśli, słowa, czyny) i pracy jaką wykonują, bo to wpływa na ich obecny stan i krótkoterminową karmę/konsekwencje

– cechach, nawykach i dyscyplinie (lub jej braku) jaką przestrzegają, bo to wpływa na ich obecny i długoterminowy stan oraz karmę/konsekwencje

– towarzystwie w jakim żyją i się obracają, bo to wpływa na ich decyzje, dążenia, tendencje i możliwości na to i następne wcielenia

– agendzie lub ideologii jakiej służą, bo to wpływa na gunę i zakres ignorancji/iluzji jakiej będą podlegać i pod wpływem której będą skazani funkcjonować w kompatybilnym do tego środowisku, czyli czy dany duch się będzie wznosił do wyższych światów czy degradował w najciemniejsze obszary ignorancji i iluzji.

Kontakt: drzewied@proton.me

14 komentarzy

 • Antero
  Reply

  Mamy cały czas (przez wiele odcinków) zamieszanie, co jest priorytetem.
  Pan cały czas foruje „naturalność” rzekłbym fizyczną w przebłyskach umysłową jako Nr 1.
  I tu się cały czas nie zgadzam i stawiam zdecydowane VETO.
  Ja za priorytet obieram to, czym człowiek był przy powstaniu.
  Nawet według Pańskich słów jest ŚWIADOMOŚCIĄ umieszczoną w ciele fizycznym, współpracującą a właściwie zarządzającą tym ciałem poprzez umysł.
  Umysł jest elementem PROGRAMOWALNYM, zmiennym, stąd łączenie ludzi po umyśle jest błędem. Prędzej po psychice/duszy, gdyż to jest element, który przechodzi na następną inkarnację i lepiej oddaje, kim człowiek był i prawdopodobnie będzie w danym życiu.
  —–
  Pańska teza stanowi pożywkę dla wymagań od kobiet a mężczyźni mogą sobie hmm …
  Pański punkt widzenia jest podstawą do lobbowania, nacisku, ba wprowadzenia usankcjonowanego związku. Czegoś sztucznego, rozwiniętego m.in. do odpowiedzialności (np. materialnej) jednej osoby za czyny drugiej, ponieważ są w zatwierdzonym związku. Związku, który ma trwać mimo tragedii, jakie się w nim zdarzają. Traci jak zwykle słabsza strona, czyli kobieta. Na wielu planetach (będących dla nas wzorem) społeczeństwa żyją jak w roju, plemieniu … Tam dzieci wychowują wszyscy, kobiety jak chcą to pracują (oczywiście nie w takim kieracie jak u nas), inne kreują, są artystkami. Rozejście się osób, gdy wygasa między nimi miłość pozwala uniknąć nienawiści. W takich społeczeństwach rozejście się nawet jak jest dziecko nie jest tragedią.
  —–
  Idąc Pana tokiem dojdziemy do nienaturalności kochania między ludźmi tej samej płci. A niby, dlaczego? Dlatego, że istoty ludzkie widzą tylko materialnie, temu ma według nich służyć związek. Te istoty nie panują nad swymi potrzebami, a jest ich 98%. Już zapomniał Pan swe słowa, że człowiek jest ŚWIADOMOŚCIĄ? Ona nie ma płci. A kochanie jest najpiękniejszą realizacją planu Źródła. Czyżbyśmy mieli na tym padole za dużo miłości?
  —–
  Cały czas Pan oscyluje wokół podświadomości i chęci posiadania kogoś na własność, pychy i przenoszenia reguł zwierząt na istoty ludzkie. Nie ma tym nic naturalnego, zgodnego z wolą Źródła. Ciało stanowi 5% istoty ludzkiej.
  —–
  W Prawie Duchowym nie ma ani nakazu, ani zakazu życia z jedną osobą całe życie,
  nie ma też mowy o zakazie kochania osoby o tej samej płci. Pana zaś argumenty dotyczące naturalności oderwanej od tego KIM KTOŚ JEST z całościowego punktu widzenia padły z kretesem.

 • Agnes
  Reply

  Świetnie wytłumaczone. W szczególności dziękuję za poruszenie tematu kobiecości i męskości. Dużo spraw się rozjaśnia :*)

 • Aleksandra
  Reply

  Bardzo wartościowy wykład za który jestem bardzo wdzięczna ,
  mam nadzieję że częściej Dobrodziej podzieli się wiedzą .
  Serdeczności dla wszystkie cudowne Istoty Aleksandra

 • Część całości
  Reply

  Mamy dzisiaj wiele kanałów alternatywnych. Stosując tą wiedzę z tego filmu możemy łatwo dzisiaj Ocenić w jakim towarzystwie obraca się osoba która prowadzi dany kanał. Krajowy Rejestr Sądownictwa prowadzi rejestr firm i można łatwo ocenić czym dana firma się zajmuje i komu służy. W wyszukiwarkę należy jedynie wpsać Nazwisko i imiona właściciela kanału.

 • Mariola
  Reply

  Radhosław jest bardzo mądrym człowiekiem. Prawda jaką się dzieli jest niesamowicie istotna, i pasuje do tego czego teraz doświadczamy. Wiele jest w internecie informacji w tych tematach, ale mało kto mówi to w taki sposób jak on, dla mnie jest to taka kropeczka nad i… kiedy człowiek przejdzie pewien próg w swoim rozwoju, to właśnie wiedza Radhosława jest takim kolejnym niesamowitym doświadczeniem, lekcją. Dziękuje za tą wiedzę … dziękuje Alex za każdy odcinek , za poświęcony czas, i za całokształt. Czuje ogromną prawdę , wiedzę i szczerość w waszych wspólnych nagraniach. ???

 • zbyszeik
  Reply

  To co mówi Drzewied mocno porusza ( mnie). Spokój, wiedza i dharmiczna postawa tłumaczą wiela znaków zapytania , które nazbierałem w swoim życiu. Dzięki

 • Ada
  Reply

  Super kolejny wykład :)). Dzięki dla Pana Drzewieda i dla Pana Aleksa za poprowadzenie spotkania. Miejmy nadzieję, ze będą kolejne ? :))

  • Ula
   Reply

   Przeogromna cudowna wiedza bardzo dziękuję, że chcesz się nią z nami podzielić. Mogę słuchać godzinami i czekam na wykład w Krakowie:)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>