Ludobójstwo Polaków w XXI-wieku – poseł Majka i grupa anty5G

More videos
Views
   

Grupa uświadomionych Polaków mówi o zagrożeniach powodowanych przez promieniowanie elektromagnetyczne.

Projekt Nowelizacji Megaustawy:
orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2229_u.htm

Raport z kontroli NIK:
nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

Interpelacja Pana Posła Majki:
sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B8PJWS

Korespondencje (lub próby) z Ministrem Cyfryzacji:

Grupa zachęca do kontaktu: zdecydowaneniedla5g@gmail.com

4 komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>