Czym jest Falun Dafa – Huang Jianmin i Jan Motyka

More videos
Views
   
Ulotka o Falun Dafa

Ulotka o Falun Dafa (10 MB)

Falun Dafa (znane także jako Falun Gong) jest zaawansowaną praktyką samodoskonalenia należącą do Szkoły Buddy (nie należy jej mylić z buddyzmem). Falun Dafa zostało założone przez Li Hongzhi (wym. Li Hongdży), mistrza tej praktyki. Jest to dyscyplina, której fundamentem jest „zjednoczenie się z najwyższymi cechami wszechświata – Dżen, Szan, Ren (prawdą, życzliwością, cierpliwością). Praktyka prowadzona jest przez te najwyższe wartości i oparta dokładnie na zasadach, które są podwalinami rozwoju wszechświata”.

Dyscyplina Falun Dafa jest wyjątkowa w ośmiu aspektach:

  1. Kultywuje się Falun, a nie dan (eliksir energii w podbrzuszu).
  2. Falun praktykuje osobę nawet w momencie kiedy ona nie wykonuje ćwiczeń.
  3. Kultywowana jest świadomość główna osoby, zatem to ona sama zyskuje energię Gong.
  4. Kultywowane są zarówno umysł jak i ciało.
  5. Praktykowanie składa się z pięciu prostych i łatwych do nauczenia ćwiczeń.
  6. Nie używa się umysłu do kierunkowania czegokolwiek, zatem nie ma związanych z tym zagrożeń i energia Gong szybko wzrasta.
  7. Miejsce, czas i kierunek nie mają znaczenia przy wykonywanie ćwiczeń, tak samo jak sposób w jaki się je kończy.
  8. Faszen Mistrza ochrania ćwiczących, więc nie trzeba obawiać się zagrożeń ze strony złych istnień.

Niestety, z uwagi na duże korzyści, jakie przynosi praktyka Falun Dafa zarówno dla zdrowia, jak i głębokiego poczucia wolności osobistej, reżim chiński w 1999 zaczął prowadzać na szeroką skalę prześladowania i umieszczanie w obozach pracy każdego, kto jest podejrzany o jakikolwiek związek z tą praktyką. Osoby te są zabijane, a ich narządy są sprzedawane przez rząd chiński m. in. do państw zachodnich. Innym aspektem prześladowań tej praktyki, jest głoszenie (przez tzw. specjalistów od kultów), że Falun Dafa jest sektą.

Linki dotyczące Falun Dafa:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>