Tadeusz Słodyczka urodził się w roku 1954 w Dukli. Wychował się w rodzinie góralskiej w Zakopanem. Lutnictwa uczył się w Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu. W 1978 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Lutników. Swoją wiedzę i zamiłowania artystyczne pogłębiał podczas praktyk lutniczych u Franciszka Marduły w Zakopanem, Volkera Blaya w Dortmundzie, Josepha […]

Read more

Właściciel Pałacu na Wodzie w Staniszowie, Waldemar Tadajewski w ciągu ostatnich kilku lat przekształcił zabytkową ruinę w piękny, prosperujący pałac. W ostatnich kilku miesiącach zrealizował kolejne punkty planu inwestycji: wykonał odwiert do żyły wody termalnej na głębokość ponad 1500 m, a obecnie realizuje kolejne inwestycje: duży 4-kondygnacyjny hotel z usługami medycznymi, spa, wellness, z sześcioma […]

Read more

W trzeciej części Marcin Pieńkowski szczegółowo tłumaczy zagadnienia związane z określaniem swojego typu osobowości według ENNEAGRAMU. CHARAKTERYSTYKA TYPÓW OSOBOWOŚCI Perfekcjonista Przedstawiciel typu osobowości punktu pierwszego radzi sobie z główna namiętnością, czyli gniewem poprzez okiełznanie chaosu. Nieuporządkowany, chaotyczny i nieprzewidywalny świat wymaga konsekwentnego uporządkowania. Perfekcjonista próbuje realizować się dbając o ład i porządek we wszelkich […]

Read more

Kilka lat temu Mirosław Kądziela przekonwertował swoją Skodę Fabia w pojazd elektryczny. Pomimo, że pomysł jest tak stary jak cała motoryzacja, to jednak nadal naśladowców tej idei jest niewielu. Podstawowe wady to koszt konwersji i nieduży zasięg pojazdu, a więc dopóki stacje benzynowe nie będą ładować samochodów elektrycznych, to może on nam służyć głównie jako […]

Read more

Jest to drugi wywiad z Shanti‚m, nagrany 11.08.2013. podczas jego satsangu we Wrocławiu. Pierwszy znajdziesz tutaj. Shanti Mark R. Kop­pi­kar jest ducho­wym nauczy­cie­lem i dyplo­mo­wa­nym psy­cho­lo­giem. Łączy osią­gnię­cia nowo­cze­snej nauki Zachodu z się­ga­jącą kilku tysięcy lat wie­dzą Wschodu. Łączy przy tym wie­dzę pism wedyjskich Indii, przede wszyst­kim Adwa­itę-Wedantę z wewnętrz­nymi praw­dami chrze­śc­jań­stwa, […]

Read more

Mira Machnicki, na stałe zamieszkała w Monachium, w dniach 29.08. do 1.09.2013. przebywała w Polsce, by poprowadzić spotkanie inicjujące działania Stowarzyszenia Rytm Ziemi na rzecz Gospodarki Zrównoważonego Dobrobytu. Inicjatywa Gospodarki Zrównoważonego Dobrobytu, wspierana przez różne organizacje, polityków, osoby prywatne i przedsiębiorstwa zainicjowana została w październiku 2010. Od tego czasu ruch GZD stale wzrasta. Ponad 50 […]

Read more

Anna Hobler w swoim domu i ogrodzie wprowadziła kilka ciekawych i praktycznych pomysłów: celtycka mandala z drzew krąg ochronny przed domem syberyjska sauna ogrodowa gliniane tynki w całym domu tadelakt w sypialni Autorem projektu celtyckiej mandali z drzew jest Włodzimierz Zylbertal. Materiały do wykonania tadelaktu są dostępne w specjalistycznych sklepach budowlanych, a samym jego wykonaniem […]

Read more

Jacek Grondowy – aktor Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze jest osobą o dużym poczuciu wewnętrznej radości, dlatego nie rozmawiałem z nim o popularnych sprawach związanych z aktorstwem, jak to zwykle bywa w tego typu wywiadach z aktorami, lecz starałem się wyciągnąć z niego kilka idei, które mogłyby zainspirować nas do większego poczucia szczęścia […]

Read more

W tej części Marcin Pieńkowski szczegółowo tłumaczy jak możemy wykorzystać ENNEAGRAM do zrozumienia siebie, ludzi oraz zasad panujących we wszelkiego typu relacjach. Test na określenie typu twojego enneagramu znajdziesz na www.enne.pl, jednak przed przystąpieniem do testu oglądnij wszystkie trzy części wykładów o enneagramie. Część 1 – Czym jest ENNEAGRAM Część 3 – Jaki jest twój […]

Read more

Sulisławice to piękna wieś położona w dolinie pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Niemczą. Irena Piotrowska aktywnie wskrzesza tradycję współpracy sąsiedzkiej dla wspólnego dobra. Ilość wizyt: Ilość wejść: 1539

Read more