święta geometria

Harmonia sfer – Hartmut Warm

Dwie trzecie – Bartosz Kurzeja

38:41