Ekspertyza lingwistyczna umów kredytowych i jej konsekwencje – Andrzej Stępkowski

More videos
Views
   
  • zakresy słownictwa zrozumiałe dla ludzi
  • współczynnik mglistości Gunninga (Gunning Fog Index)
  • czym jest klauzula abuzywna
  • wszystkie wyroki z tytułu BTE są niekonstytucyjne
  • celowo błędne tłumaczenie dyrektywy BRRD 9313
  • Kodeks Wykroczeń, art. 138b

Strona www: www.ProFuturis.eu
Kontakt telefoniczny do Andrzeja: 733-850933

3 komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>