Debata o wolnej energii, 26.11.2016

50:38

Eksperyment pomiarowy z magravem – Tomasz Dubij